Met de exploitatie van het voedselbos is er steeds meer behoefte aan kennisdeling, onderzoek en educatie op het gebied van natuur, inheemse soorten, producten uit een voedselbos, waterbeheer, permacultuur, natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteit en “Eco-System Restoration”.

Onze initiatief bevat antwoorden op de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de watercrisis.

Kennisdeling die ook van toepassing is op nieuwe, elders te ontwikkelen voedselbos- of natuur initiatieven. Ideaal voor exploitatie van vrijgekomen agrarische gronden in Nederland.

Met het oprichten van een multifunctioneel gebouw kunnen we die behoefte invullen.

Het multifunctioneel gebouw zal ruimte bieden voor ontmoeten (kennisdeling), opleiding, voedselvoorbereiding en bijvoorbeeld proeven van de producten.

Denk ook aan kunst in het natuur, muziek, yoga en meditatie in het natuur.

Tevens willen we het gebouw natuur-inclusief bouwen met zoveel mogelijk duurzame materialen en bestaande en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie, opvang en gebruik hemelwater en flora en fauna.

Medewerking in de aanleg is ook verkregen door stichting Brabant Landschap via de STIKA regeling en met een partnership met o.a. Wageningen University (winner Best ACT Partner Project 2020) is onze kennis sterk gegroeid.

SPONSORS

Omdat jullie de waterhuishouding (opvang, conservering) expliciet naar voren laten komen in het verhaal van jullie voedselbos willen wij daar graag aan bijdragen via onze subsidieregeling recreatie-educatie-participatie. 

“Ik lees in de brief van de gemeente Oss dat men vanuit de gemeente ook enthousiast is over jullie plannen. Ook vanuit het waterschap ben ik enthousiast. Onze ambitie om meer waterbewustzijn in de maatschappij te stimuleren, en daarmee ook klimaatadaptatie sluit heel goed aan.

Daarnaast ligt jullie perceel op een mooie locatie, o.a. langs een waterloop met natuurvriendelijke oevers. Een ander doel van onze regeling is om waterbeleving/recreatie in/op/bij het water in de breedte te stimuleren. Ook daarin voorzien jullie plannen. In die zin sluit onze ambitie goed aan bij de doelen van de landschapsverbetering Geffen-Oss op het gebied van aanleg recreatieve paden, natuureducatie en natuurbeleving. Ik vind het daarom erg leuk om te lezen dat een subsidie vanuit Aa en Maas door jullie ook als een enorme aanmoediging wordt gezien. Zo is die namelijk absoluut ook bedoeld.”

Jullie plan past hier goed in. Het is een alternatief voor economische drager in het buitengebied. De traditionele agrarische onderneming stopt op deze locatie en maakt plaats voor een voedselbos. Tevens voorziet dit plan ruimschoots in de toename van de biodiversiteit. Nieuwe landschapselementen worden toegevoegd en bestaande gekoesterd. Ook de bodemkwaliteit zal sterk verbeteren door dit plan.

Wilt u ook meedoen?

Graag contact ons.