Sinds we begonnen zijn met de aanleg van Green Heart Nature Farm in 2020, zien we de biodiversiteit gestaag toenemen. Op deze pagina verzamelen we de bijzondere, alledaagse, opvallende en schuwe dieren en planten die we hier tegenkomen.

Vogels

Met behulp van lokale vogelspotters, hebben we prachtige vogels kunnen vastleggen. Soorten die eerder hier in het Geffens Veld niet of nauwelijks gezien werden. Sommigen hiervan staan vermeld op de Rode Lijst, waaronder de Tapuit, Kramsvogel, Boerenzwaluw, Kneu en Ringmus. (Foto’s: Jos van Erp en Paul Peijnenburg)

Tapuit
De tapuit is in Europa de vogelsoort die het snelst afneemt (vogelbescherming.nl) en heeft de status ‘bedreigd‘. Hij maakt slim gebruik van holletjes van andere dieren. Zo kiezen ze vaak een konijnenhol uit om in te broeden. Tapuiten eten insecten en andere kleine diertjes.

Kramsvogel
Kramsvogels eten graag appels en bessen. Daarom zie je ze vaak in de buurt van boomgaarden. Maar ook op weilanden vinden ze voedsel. Je ziet ze het vaakst in de winter.

Boerenzwaluw
Zoals de naam al zegt, komt deze vogel voornamelijk voor op boerenland. Ze zijn in Nederland te zien tussen april en oktober. Overwinteren doen ze in de zuidelijke delen van Afrika. Ze zijn behendig in het al vliegend vangen van insecten.

Kneu
Kneuen broeden vaak in open landschap, in bijvoorbeeld lage struikjes. Hun voedsel zoeken ze dan een stuk verder op. Je vindt ze vaak samen in groepjes, waarbij hun gekwetter van veraf te horen is.

Ringmus
Wist je dat een ringmus soms met een ooievaar samenwoont? Het ooievaarsnest is een prima onderkomen voor deze kleine vogel. Ze komen vooral voor bij boerderijen en aan de rand van dorpen.

Ook deze vogels zijn hier per camera vastgelegd:


Amfibieën

De natuurvijver is een belangrijk toevluchtsoord, drinkplaats en broedgebied voor verschillende soorten dieren. We zien steeds meer kikkers en padden sinds de aanleg van de vijver in 2020. Sinds 2021 hebben we een paartje poelkikkers waargenomen.

Poelkikker
De poelkikker is de kleinste van de drie groene kikkers. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (ravon.nl). Het is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De poelkikker kwaakt hoofdzakelijk ’s avonds, maar op warme en zonnige dagen ook overdag.  (Foto: Freek Kusters)