De natuur heeft ‘van nature’ ontzettend veel verschillende levensvormen per landschapstype. Op landbouwgrond is deze diversiteit vaak sterk teruggebracht. Daarom is het één van onze belangrijkste doelen dat op de oude landbouwgrond van Green Heart Nature Farm weer zoveel mogelijk levensvormen gaan floreren.

Microklimaten creëren met hoogteverschillen

Een manier om microklimaten te creëren die voor verschillende planten en dieren aantrekkelijk zijn, is het werken met hoogteverschillen. Op het van oorsprong vlakke grasland hebben we daarom geulen gegraven en heuvels aangebracht. Zo ontstaan lager gelegen gebieden die lang vochtig blijven, en hogere delen die snel droog worden. Elke plant houdt van een andere vochtigheidsgraad. Zo zien we nu al heel andere begroeiing op deze stukken ontstaan. En de type planten die hier groeien, trekken ook weer andere dieren aan.

Schuilplekken en voedsel

Ook zorgen we voor diverse schuilplekken voor allerlei soorten dieren. Er is onder andere een heg van gesnoeide wilgentakken waarin egels een beschut onderkomen vinden. Een andere dichtbegroeide, stekelige struikenheg is favoriet bij de heggenmus. En natuurlijk kunnen de stapels hout en holle boomstammetjes voor onder andere de metselbij niet ontbreken! Ook qua voedsel is er hier voor ieder wat wils. Denk aan het krentenboompje: door zijn vroege bloei trekt hij vroege, kleine insecten aan. En zodra de vruchtjes ontstaan is het een waar snackparadijs voor onder andere spreeuwen en een enkele bonte specht.

Water

Zonder water geen leven. Dat is dan ook precies de reden waarom we op de boerderij een grote vijver hebben aangelegd. De hele dag onderbreken vogels hun vlucht om te komen drinken of badderen. Sinds dit voorjaar hebben we zelfs onze eigen poelkikker. En na heel wat dagen en nachten zijn lokroep te schallen, heeft hij eindelijk een vrouwtje gevonden. Plaatselijke vogelspotters zien ook steeds meer bijzondere en zeldzame vogelsoortensoorten op en rond onze boerderij. Bijvoorbeeld de tapuit, die op de rode lijst staat.